;

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності, встановлює порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних даних Користувача.


Персональні дані від Користувачів Сайту, при реєстрації в Формі зворотного зв'язку на Сайті, а також під час використання Сайту Користувачами, отримує ТЗОВ ЛЮБЕ АВТО ( Код ЄДРПОУ 41781754) якому належить сайт https://lubeavto.com.ua/ .


 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


  1. Сайт - сайт ТЗОВ ЛЮБЕ АВТО, розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://lubeavto.com.ua/ .

  2. Адміністрація Сайту - уповноважені співробітники на управління Сайтом, що діють від імені ТЗОВ ЛЮБЕ АВТО, які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

  3. Користувач - фізична або юридична особа, яка розмістила свою персональну інформацію за допомогою Форми зворотнього зв'язку, на сайті, з подальшою метою передачі даних Адміністрації Сайту.

  4. Форма зворотнього зв'язку - спеціальна форма, де Користувач розміщує свою персональну інформацію з метою передачі даних Адміністрації Сайту.


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


  1. Чинна Політика конфіденційності є офіційним типовим документом Адміністрації Сайту і визначає порядок обробки та захисту інформації про фізичних та юридичних осіб, що використовують Форму зворотнього зв'язку на Сайті.

  2. Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувача, в т.ч. його персональних даних від несанкціонованого доступу і розголошення.

  3. Питання, пов'язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом інформації про користувачів регулюються цією Політикою конфіденційності та чинним законодавством України.

  4. Чинна редакція Політики конфіденційності,є публічним документом,розроблена Адміністрацією Сайту і доступна будь-якому Користувачеві мережі Інтернет при переході по гіпертекстовому посиланню «Політика конфіденційності».

  5. Адміністрація Сайту має право вносити зміни в чинну Політику конфіденційності.

  6. При внесенні змін до Політики конфіденційності, Адміністрація Сайту повідомляє про це Користувача шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності на Сайті https://lubeavto.com.ua/.

  7. При розміщенні нової редакції Політики конфіденційності на Сайті, попередня редакція зберігається в архіві документації Адміністрації Сайту.

  8. Використовуючи Форму зворотнього зв'язку, Користувач висловлює свою згоду з умовами цієї Політики конфіденційності.

  9. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність отриманої інформації про Користувача.

 1. УМОВИ ТА ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ


  1. Персональні дані Користувача, такі як: ім'я, прізвище, e-mail, номер телефону та інше, Передаються Користувачем Адміністрації Сайту за згодою Користувача.

  2. Передача персональних даних Користувачем Адміністрації Сайту, через Форму зворотнього зв'язку, означає згоду Користувача на передачу його персональних даних.

  3. Адміністрація Сайту здійснює обробку інформації про Користувача, в т.ч. його персональних даних, таких як: ім'я, прізвище, e-mail, номер телефону та інше, а також додаткової інформації про Користувача, що надається ним за своїм бажанням, з метою виконання зобов'язань перед Користувачем Сайту.

  4. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів:

   1. Законності цілей і способів обробки персональних даних та сумлінності;

   2. Відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних;

   3. Відповідності обсягу та характеру оброблюваних персональних даних способом обробки персональних даних і цілям обробки персональних даних;

   4. Неприпустимість об'єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.

  5. Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача з його згоди з метою надання послуг, що пропонуються на Сайті.


 1. ЗБЕРІГАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


  1. Персональні дані Користувача зберігаються виключно на електронних носіях і використовуються виключно за призначенням, обумовленим в п.3 цієї Політики конфіденційності.


 1. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


  1. Персональні дані Користувача не передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цією Політикою конфіденційності.

  2. Надання персональних даних Користувача за запитом державних органів та органів місцевого самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.


 1. ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ  1. Персональні дані Користувача зберігаються на електронному носії сайту безстроково.

  2. Персональні дані Користувача знищуються за бажанням самого користувача на підставі його звернення, або з ініціативи Адміністратора сайту без пояснення причин шляхом видалення Адміністрацією Сайту інформації, розміщеної Користувачем.


 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ  1. Користувачі мають право на підставі запиту отримувати від Адміністрації Сайту інформацію, що стосується обробки їх персональних даних.


 1. ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ  1. Адміністратор Сайту приймає технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміну, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.


 1. ЗВЕРНЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ


  1. Користувач має право направляти Адміністрації Сайту свої запити, в т.ч. щодо використання / видалення його персональних даних, передбачені п.3 цієї Політики конфіденційності в письмовій формі за адресою, вказаною в п.1.


 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


  1. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

   1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

   2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

   3. Була розголошена за згодою Користувача.;